Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Odpověď ze dne 21.5.2019

Příloha 1. část

Příloha 2. část

 

Odpověď na žádost dle §106/1999 Sb. ze dne 22.5.2019

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

 

Výzva k upřesnění žádosti ze dne 30.6.2019

 

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti ze dne 5.7.2019
 

Odpověď na dotazy uvedené v nesouhlasu s rozhodnutím o odmítnutí žádosti ze dne 18.7.2019

 

Odpověď na žádost - předávací protokol ze dne 18.7.2019

 

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti ze dne 1.8.2019

 

Odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 19.8.2019

 

Odpověď na dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 3.9.2019

Žádost o poskytnutí informace, zda obec byla ke dni 13. října 2006 akcionářem společnosti Severočeská plynárenská, a.s. (dnes Innogy Energie, s.r.o.), IČO 49903209

 

1/2020 Odpověď na dotazník

V jaké podobě evidujete smlouvy?

V papírové podobě

 

Uvítali byste, vést evidenci smluv on-line pomocí jednoduchého softwaru? Software by nejen ulehčil práci, ale i zpřehlednil veškeré úkony spojené s evidencí smluv.

Ne

Využíváte možnosti smart city? Např.on-line komunikace s úřadem či jeho on-line správa, nebo větší zapojení občanů do fungování samospráv.

Ne

Přemýšlíte nad zavedením nějakých smart city řešeních? *

Ne.

 

Jakou formou vedete spisovou službu?

Elektronicky

Jaký software používáte pro spisovou službu? *

KEO

Jakým způsobem Vaše organizace zajišťuje výkon pověřence pro ochranu osobních údajů? *

Externě

Využíváte k čerpání dotačních titulů a strukturálních fondů externí firmu, nebo využíváte vlastního zaměstnance? *

Využíváme

 

Využíváte služeb externích subjektů k zadávání veřejných zakázek? *

ANO

Poskytujete dotace? Pokud ano, využíváte k tomu nějaký elektronický systém?

ANO, el. systém nevyužíváme

Jakým způsobem doručujete materiály členům rady, zastupitelům a členům komisí a výborů?

Elektronicky

Uvítali byste nějakého elektronického pomocníka/program? S čím by vám měl pomáhat?

NE

Jsou vaši zaměstnanci pravidelně proškolování?

Ano

V jakých oblastech jsou zaměstnanci proškolováni?

BOZP, GDPR

Jakou formou jsou zaměstnanci proškolováni?

Prezenční formou

Kolik ročně odhadem utratíte za proškolení jednoho zaměstnance? *

1000 Kč