Obsah

Výhradní licence


 

V současné době nejsou pro obec Všehrdy poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.